Preskoči na glavno vsebino

OBČINA VIDEM

Začni iskanje
OBČINA VIDEM
ŽUPAN
ORGANI OBČINE
OBČINSKA UPRAVA
DRUŠTVA
ZA OBČANE
OBČINA OD A DO Ž
VIDEO VSEBINE
OBČINSKI KOLEDAR
  

Lokalne
 
_______________________________________________________________

      

POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE ZARADI POSLEDIC POPLAV

 

Občina Videm obvešča, da lahko oškodovanci, na podlagi izdanega sklepa Ministrstva za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 12. 9. in 16. 9. 2014, prijavijo neposredno škodo na stvareh, stavbah, infrastrukturi ter kmetijskih zemljiščih.

 

Občina Videm zbira obrazce, ki jih posredujejo oškodovanci in ocenjuje škodo na poškodovanih stvareh kot sledi;

 

Obrazec 1 – ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči »je namenjen prijavi škode na kmetijskih zemljiščih.«

OBRAZEC 1

Navodila za izpolnitev

Obrazec 2 – ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročena po naravni nesreči »je namenjen prijavi škode na kulturah.«

OBRAZEC 2

Navodila za izpolnitev  

Obrazec 3 – ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči »obrazec se uporablja za uničene stavbe oziroma večje delne škode na stavbah«.

 

Obrazec 4 – ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (poplave in podtalne vode).

OBRAZEC 4

Navodila za izpolnitev  

Obrazec 5 – ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), povzročene po naravni nesreči.

OBRAZEC 5

 

ROK ZA SPEJEM VLOG:

Vloge se bodo zbirale do petka 10. 10. 2014, na sedežu Občine Videm do 12. ure.

 

Občina bo odprta: ponedeljek, torek, četrtek  od 8 do 12 ure in od 13 do 14.30 ure

                              sreda: od 8 do 12 ure in od 13 do 16.30 ure

                               petek: od 8 do 12 ure.

 

                                                                              Občinska uprava Občine Videm

Poplave 2014 - OCENA ŠKODE V GOSPODARSTVU do 13.10.2014

Spoštovani,

skladno z Zakonom o odpravi posledic škode po naravnih nesrečah je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pristojno za pripravo ocene škode v gospodarstvu.

Za oceno škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav v času med 12. 9. 2014 in 16. 9. 2014 je na spletni strani ministrstva: http://www.mgrt.gov.si/ že objavljeno Obvestilo, poenostavljen obrazec in navodilo za pripravo ocene škode s strani oškodovancev.

Oškodovanci bodo obrazec/obrazce pošiljali na e-naslov: poplave2014.mgrt@gov.si ali po pošti: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor.

Rok za pošiljanje obrazcev je 13. 10. 2014.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
 
Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo
 
Sektor za podjetništvo
 
Trubarjeva 11, SI – 2000 Maribor, Slovenija
T: +386 (0)1 400 31 25, F: +386 (0)2 234 10 50
misa.osterc@gov.si
http://www.mgrt.gov.si/


STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI

podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Videm.

 

Stališča do pripomb

                                                                                                           Župan Občine Videm

                                                                                                            Friderik Bračič 


JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja P18-M1 Območje poslovno logistične cone Videm (spremembe 2013)

besedilo

____________________________________________________________________

 

POZIV

za podajo predlogov za imenovanje občinske volilne komisije občine Videm

besedilo

______________________________________

 Cenik

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki

Cene storitev je potrdil Občinski svet občine Videm na svoji 25. redni seji, dne 01.04.2014.

cenik

_______________________________________________________

 

OBVESTILO

Obveščamo vas, da so se, s 31.03.2014, pričela pripravljalna dela na objektu "Agromelioracija na komasacijskem območju Videm_1.

Prosimo za razumevanje!             

                                                                       Očinska uprava


obvestilo

Občina Videm obvešča vse zainteresirane, da ima za prodati še okrog 300m2 strešne kritine, ki je bila odstranjena s strehe šolske stavbe.

Vse, ki vas zanima nakup, se lahko za podrobnejše informacije oglasite na sedežu

občine ali pokličete na tel.: 02 761 94 08.

 

 

občinska uprava

 


 

JAVNA RAZGRNITEV

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

IN OKOLJSKEGA POROČILA OD 27.11.2013 DO 30.12.2013

 

povezava - PISO

odlok

odlok - priloga 1

odlok - priloga 2

okoljsko poročilo

okoljsko poročilo - varovana območja

natura 2000

matrika 1

matrika 2

matrika 3

matrika 4

grafična priloga 1

grafična priloga 2

grafična priloga 3

grafična priloga 4

grafična priloga 5

grafična priloga 6

grafična priloga 7

 

JAVNA OBRAVNAVA BO 11.12.2013 OB 16.00 URI

V SEJNI SOBI OBČINE

_______________________________________________

 

 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja

za občinski prostorski načrt Občine Videm

dokumentacija


 

OBVESTILO O PRODAJI NEPREMIČNIN

 

 

1.      NA OBMOČJU OBRTNE CONE VIDEM

 

Občina Videm obvešča vse zainteresirane, da so na območju obrtne cone Videm še na razpolago parcele za gradnjo poslovnih prostorov površin cca 15, 30, 43 in 60 arov

 

2.      ZA GRADNJO STANOVANJSKIH STAVB IN ZEMLJIŠČA S STAVBO

 

Občina Videm obvešča, da prodaja parcele št. 153/5 in 153/6, k.o. Jurovci (naselje Tržec) in  2 parceli v Vidmu pri pokopališču za gradnjo stanovanjskih stavb ter starejšo stavbo z zemljiščem v naselju Sela.

 

Več informacij lahko dobite na sedežu občine ali na tel št. 02 761 94 08.

 

                                                                                                                   Občina Videm

        


stališča do pripomb in predlogov - Prenosni plinovod M9 Lendava Kidričevo

 

Trasa kanalizacije Tržec

dokument 1

dokument 2


ZBORNIK OBČINE VIDEM

V Občini Videm smo dočakali pomembno delo - izdali smo prvi Zbornik Občine Videm. Ob tej priložnosti smo v središču Vidma zasadili lipo.

Knjiga o občini Videm je prvi mejnik z zgodovino, ki skozi obdobja opisuje razmere, pogoje za preživetje in dogajanja v preteklem obdobju na tem koščku Slovenije. V obsežnem zborniku so zbrani pomembni dogodki iz zgodovine okoliških krajev. Tako je skozi sliko in besedo v tej zbirki predstavljena preteklost sedanjim in prihodnjim rodovom. Postavlja se nam vprašanje – kaj je tisto, kar nas sili k spoznavanju preteklosti, in kje v tej zgodovini se najdemo mi?

SKOZI ZBORNIK OBČINE VIDEM

Friderik Bračič

Zborniku na pot

Tatjana Mohorko

Besede urednice

Mag. Darinka Ratajc

Občina v znamenju lokalne samouprave

Ivan Žižek

Videm v arheološkem obdobju

Marija Herna Masten

Videm in kraji videmske občine v arhivskih virih

Mag. Nataša Kolar

Zgodovina območja občine Videm v 19. stoletju

Dr. Ljubica Šuligoj

Zemljiškoposestniški odnosi med svetovnima vojnama

Mag. Irena Mavrič Žižek

Občina Videm v času okupacije in narodnoosvobodilnega boja 1941-1945

Katja Zupanič

Upravnoteritorialni, gospodarski ter družbeni razvoj na videmskem območju po letu 1945 do nastanka samostojne Občine Videm

Branko Oblak

Kratek oris zadružništva na videmskem območju

Dr. Zinka Zorko

Narečna členjenost v občini Videm

Lidija Veber

Haložan, vino iz Haloz

Mag. Ivan Božičko

Naravna dediščina haloškega roba

Andrej Brence

Šturmovci pred gradnjo ptujskega akumulacijskega jezera

Prof. dr. Ana Vovk Korže

Razvojne možnosti Občine Videm z ekoremediacijami (ERM)

Jakob Emeršič

Zgodovina videmske, leskovške in selske šole

p. Slavko Stermšek

Župnija svetega Vida

Marjana Srdinšek, Edi Vajda

Župnija svetega Andraža v Halozah

Jakob Emeršič

Spomin na znane osebnosti videmske občine ali župnij sv. Vida pri Ptuju in sv. Andraža v Halozah

Lea Vaupotič

France Forstnerič - literat Dravskega Polja

Nina Jeza

Videmski slikarji

Andrej Brence

Fašenk v Vidmu, pustni orači iz Okiča in skupina Kulturno-turističnega društva Klopotec Soviče-Dravci

Katarina Flajs, Slavko Flajs

Korant - tradicija, blagovna znamka in turistična priložnost

Brigita Tetičkovič

Folklorno društvo Lancova vas - običaji prednikov prikazani na številnih gostovanjih

Marija Černila

Društveno življenje v občini Videm

VIZIJA IN  STRATEGIJA  RAZVOJA OBČINE VIDEM

Vizija občine Videm temelji na vrednotah prebivalcev in stoji na petih stebrih oz. operativnih programih in ukrepih:  gospodarstvo, promet in komunikacije, okolje, izobraževanje  ter kakovost življenja.

Občina Videm bo oblikovala razvito gospodarstvo. Delovna mesta bodo zagotavljali podjetništvo in obrt, turizem ter dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Lepo bivalno okolje,  prijaznost do mladih družin   ter infrastrukturna urejenost bodo ustvarjale prijetno bivalno okolje. In še ena pomembna zadeva:  občina bo v okviru skupnih projektov na področju turizma, varovanju okolja, prometnih povezav in infrastrukture sodelovala predvsem s sosednjimi občinami.

Vizija in strategija bo temeljila na analizah vrednot, priložnosti in želja lokalnega prebivalstva.  To mora biti temeljni a živ dokument razvojnega načrtovanja v občini, ki opredeljuje dolgoročne smeri razvoja.

VIS mora biti opomnik za vsakoletno spremljanje  doseganja zastavljenih ciljev- tudi z rednimi januarskimi anketami med prebivalci, ki naj bi bili sicer ves čas aktivno vključeni v izvajanje programov, ki vodijo do  zaželjenega  cilja.

Strategija bo in mora temeljiti na vrednotah občanov, in biti usklajena z regionalnimi in nacionalnimi razvojnimi programi.

KŠC VIDEM   KŠC VIDEM   KŠC VIDEM
 
Zasnova kulturno-športnega centra Videm
 

Občina Videm

Za vsebino informacij je odgovorna Občina Videm.

Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

©OBČINA VIDEM-2010. Vse pravice pridržane.

Oblikovanje by Multimedia d.o.o.

 
 


 Števec obiskov

Števec obiskov

E-občina

NAŠ

 
Piso
 
e-VEM
 
e-storitve
 
Ljudska_univerza_Ptuj
 
Comenius