Preskoči na glavno vsebino

OBČINA VIDEM

Začni iskanje
OBČINA VIDEM
ŽUPAN
ORGANI OBČINE
OBČINSKA UPRAVA
DRUŠTVA
ZA OBČANE
OBČINA OD A DO Ž
VIDEO VSEBINE
OBČINSKI KOLEDAR
  

 

 

JAVNA OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE VIDEM ZA LETO 2015

  

 

Obveščamo vas, da je svet občine Videm na svoji 2. Redni seji, dne 11.11.2014 sprejel   Rokovnik za sprejem proračuna Občine Videm za leto 2015 in dal predlog proračuna občine Videm za leto 2015 v javno obravnavo.

 

Rokovnik za sprejem proračuna Občine Videm za leto 2015

 

-          Navodila za pripravo proračuna za leto 2015 s strani občine poslana do 30.9.2014;

-          Predložitev predloga proračuna občinskemu svetu 11.11.2014;

-          15 dnevna javna obravnava predloga proračuna za leto 2015. V okviru javne obravnave sklic odborov in  komisij, ter priprava predlogov sprememb do 26.11.2014. Predlogi se vlagajo pisno na Občino Videm, Videm pri Ptuju 54. Obravnavajo se predlogi, ki bodo prispeli do vključno 26.11.2014;

-          Seja sveta in predvideni sprejem proračuna 9.12.2014;

-          Objava proračuna v Uradnem glasilu slovenskih občin v mesecu decembru z veljavnostjo dan po objavi in uporabo s 1.1.2015.

 

Vsak predlagatelj predloga oz. pripombe mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi  prejemki in izdatki.

 

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE VIDEM ZA LETO 2015 

 

OBVESTILO O PRODAJI NEPREMIČNIN

 

 

1.      NA OBMOČJU OBRTNE CONE VIDEM

 

Občina Videm obvešča vse zainteresirane, da so na območju obrtne cone Videm še na razpolago parcele za gradnjo poslovnih prostorov površin cca 15, 30, 43 in 60 arov

 

2.      ZA GRADNJO STANOVANJSKIH STAVB IN ZEMLJIŠČA S STAVBO

 

Občina Videm obvešča, da prodaja parcele št. 153/5 in 153/6, k.o. Jurovci (naselje Tržec) in  2 parceli v Vidmu pri pokopališču za gradnjo stanovanjskih stavb ter starejšo stavbo z zemljiščem v naselju Sela.

 

Več informacij lahko dobite na sedežu občine ali na tel št. 02 761 94 08.

 

                                                                                                                   Občina Videm

        


 
ZIMSKA LIGA MALEGA NOGOMETA
"OBČINE VIDEM 2014-2015"
 

Tudi letos se bo pod okriljem Občine Videm in Športne zveze občine Videm odvijala v telovadnici Osnovne šole Videm Zimska liga malega nogometa. Tekme se bodo igrale ob sobotah od 14. ure dalje. Pričetek lige pa se bo pričel 29.novembra.2014. Vse ekipe, ki bi želele sodelovati, prosimo za pravočasno prijavo. Rok za prijavo je 25.11.2014. Za morebitne dodatne informacije pokličite na 031-304-896 (Brane) brane.kolednik@videm.si in 031-331-094 (Darko) darkolah@gmail.com

 

Razpis

Prijavnica

Seznam igralcev


 

Trasa kanalizacije Tržec

dokument 1

dokument 2


ZBORNIK OBČINE VIDEM

V Občini Videm smo dočakali pomembno delo - izdali smo prvi Zbornik Občine Videm. Ob tej priložnosti smo v središču Vidma zasadili lipo.

Knjiga o občini Videm je prvi mejnik z zgodovino, ki skozi obdobja opisuje razmere, pogoje za preživetje in dogajanja v preteklem obdobju na tem koščku Slovenije. V obsežnem zborniku so zbrani pomembni dogodki iz zgodovine okoliških krajev. Tako je skozi sliko in besedo v tej zbirki predstavljena preteklost sedanjim in prihodnjim rodovom. Postavlja se nam vprašanje – kaj je tisto, kar nas sili k spoznavanju preteklosti, in kje v tej zgodovini se najdemo mi?

SKOZI ZBORNIK OBČINE VIDEM

Friderik Bračič

Zborniku na pot

Tatjana Mohorko

Besede urednice

Mag. Darinka Ratajc

Občina v znamenju lokalne samouprave

Ivan Žižek

Videm v arheološkem obdobju

Marija Herna Masten

Videm in kraji videmske občine v arhivskih virih

Mag. Nataša Kolar

Zgodovina območja občine Videm v 19. stoletju

Dr. Ljubica Šuligoj

Zemljiškoposestniški odnosi med svetovnima vojnama

Mag. Irena Mavrič Žižek

Občina Videm v času okupacije in narodnoosvobodilnega boja 1941-1945

Katja Zupanič

Upravnoteritorialni, gospodarski ter družbeni razvoj na videmskem območju po letu 1945 do nastanka samostojne Občine Videm

Branko Oblak

Kratek oris zadružništva na videmskem območju

Dr. Zinka Zorko

Narečna členjenost v občini Videm

Lidija Veber

Haložan, vino iz Haloz

Mag. Ivan Božičko

Naravna dediščina haloškega roba

Andrej Brence

Šturmovci pred gradnjo ptujskega akumulacijskega jezera

Prof. dr. Ana Vovk Korže

Razvojne možnosti Občine Videm z ekoremediacijami (ERM)

Jakob Emeršič

Zgodovina videmske, leskovške in selske šole

p. Slavko Stermšek

Župnija svetega Vida

Marjana Srdinšek, Edi Vajda

Župnija svetega Andraža v Halozah

Jakob Emeršič

Spomin na znane osebnosti videmske občine ali župnij sv. Vida pri Ptuju in sv. Andraža v Halozah

Lea Vaupotič

France Forstnerič - literat Dravskega Polja

Nina Jeza

Videmski slikarji

Andrej Brence

Fašenk v Vidmu, pustni orači iz Okiča in skupina Kulturno-turističnega društva Klopotec Soviče-Dravci

Katarina Flajs, Slavko Flajs

Korant - tradicija, blagovna znamka in turistična priložnost

Brigita Tetičkovič

Folklorno društvo Lancova vas - običaji prednikov prikazani na številnih gostovanjih

Marija Černila

Društveno življenje v občini Videm

VIZIJA IN  STRATEGIJA  RAZVOJA OBČINE VIDEM

Vizija občine Videm temelji na vrednotah prebivalcev in stoji na petih stebrih oz. operativnih programih in ukrepih:  gospodarstvo, promet in komunikacije, okolje, izobraževanje  ter kakovost življenja.

Občina Videm bo oblikovala razvito gospodarstvo. Delovna mesta bodo zagotavljali podjetništvo in obrt, turizem ter dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Lepo bivalno okolje,  prijaznost do mladih družin   ter infrastrukturna urejenost bodo ustvarjale prijetno bivalno okolje. In še ena pomembna zadeva:  občina bo v okviru skupnih projektov na področju turizma, varovanju okolja, prometnih povezav in infrastrukture sodelovala predvsem s sosednjimi občinami.

Vizija in strategija bo temeljila na analizah vrednot, priložnosti in želja lokalnega prebivalstva.  To mora biti temeljni a živ dokument razvojnega načrtovanja v občini, ki opredeljuje dolgoročne smeri razvoja.

VIS mora biti opomnik za vsakoletno spremljanje  doseganja zastavljenih ciljev- tudi z rednimi januarskimi anketami med prebivalci, ki naj bi bili sicer ves čas aktivno vključeni v izvajanje programov, ki vodijo do  zaželjenega  cilja.

Strategija bo in mora temeljiti na vrednotah občanov, in biti usklajena z regionalnimi in nacionalnimi razvojnimi programi.

KŠC VIDEM   KŠC VIDEM   KŠC VIDEM
 
Zasnova kulturno-športnega centra Videm
 

Občina Videm

Za vsebino informacij je odgovorna Občina Videm.

Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

©OBČINA VIDEM-2010. Vse pravice pridržane.

Oblikovanje by Multimedia d.o.o.

 
 

 Gradnik urejevalnika vsebine ‭[12]‬

Lokalne
 
_______________________________________________________________

      


 Števec obiskov

Števec obiskov

E-občina

NAŠ

 
Piso
 
e-VEM
 
e-storitve
 
Ljudska_univerza_Ptuj
 
Comenius